Tilbud:

Kommune / Jobcenter:

Jeg tilbyder konsulenthjælp til indsatsen for borgere, der på grund af udfordringer har behov for en særlig og målrettet, håndholdt indsats frem mod mestring af tilværelsen, integration og beskæftigelse.  For eks.

  • En særlig beskæftigelsesfremmende, coachende indsats
  • Bistand til sagsbehandlere ved særligt vanskelige eller komplekse problemstillinger omkring borgere med udfordringer
  • § 85 indsats,  herunder til nydanske familier eller enkeltpersoner


Er du borger - og

Har du en kommende sag hos kommunen og ønsker at være godt forberedt og at kende dine muligheder?

Har du en igangværende sag og ønsker rådgivning, en vurdering af sagen - eller at få overblik?

Føler du dig i klemme, misforstået eller svigtet af systemet og har behov for professionel assistance?

Har du brug for en bisidder?

Har du brug for hjælp til at anke en afgørelse?

Er du i tvivl om dine muligheder for uddannelse eller fremtidige jobmuligheder - bange for at blive misforstået - eller føler du, at du ikke bliver hørt eller forstået omkring dine ønsker? 

Så ring på 40267533 og få professionel rådgivning, information, vejledning eller hjælp til at komme videre!


Når du kontakter mig:

Ved den første samtale får du rådgivning og du får et ærligt svar på, om jeg forventer at have mulighed for at bidrage positivt i et videre forløb og samarbejde.

Er det - efter vores samtale -  min opfattelse, at jeg kan bidrage positivt, kan vi indgå en aftale om et videre samarbejde, der altid vil fokusere på at etablere et godt og konstruktivt samarbejde med myndigheden. 

Er det imidlertid min vurdering, at det ikke vil være muligt at hjælpe dig med at opnå det resultat, du ønsker eller at indfri dine forventninger, siger jeg pænt nej tak til at påtage mig at arbejde med din sag og dermed påføre dig unødvendige udgifter.