Tilbud til jobcentre: Et kursus for ledige med udfordringer

Alle ledige skal med på jobbølgen!

Målgruppen for vores tilbud er den store gruppe af de ledige borgere, der har problemer udover ledighed, såsom fysiske, psykiske eller sociale problemstillinger. Eksempelvis
•  aktivitetetsparate der modtager kontant- og uddannelseshjælp
•  ledige i ressourceforløb og jobafklaring
•  fleksjobafklarede, der modtager fleksydelse
•  førtidspensionister, der ønsker at komme i job
•  unge aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Kurset er målrettet borgere med behov for en empowerment-rettet indsats, så de i højere grad selv kan blive mere aktive med at skaffe sig praktikaftaler, løntilskudsaftaler eller job.

Formålet med kurset

At inspirere og motivere den ledige til at være målrettet, tage indflydelse i egen jobsøgning og deltage aktivt i den beskæftigelsesrettede indsats - uden at bruge flere kræfter. Herved minimeres behovet for og udgifterne til jobcentrets indsats.
Kurset giver den ledige værktøjer til at:
•  få flere ressourcer og større udbytte af anstrengelserne
•  blive mere sikker på sig selv og på mulighederne
•  kommunikere tydeligere i sin jobsøgning
•  styrke selvledelse og empowerment
•  forstå hvordan kommunen arbejder
•  kende støtte- og kompensationsmuligheder

Kurset er udviklet og gennemføres i samarbejde med WiblingCoaching

Se mere PDF'en i nedenfor
Kursus for ledige med udfordringer.pdf