Tilbud til foreninger, interesseorganisationer/-foreninger:  Kursus for personer med handicap

Kursets baggrund

Alt for ofte får personer med funktionsnedsættelse indtrykket af et sagsforløb, som opleves utilfredsstillende. Resultatet kan være frustration og stress over at:
➢  føle sig misforstået
➢  dialogen med systemet er besværlig og lang
➢ føle sig fanget og fastlåst
➢  føle sig tilsidesat og at tiden bare går, mens de egentlige problemstillinger stadig er uløste.

Formål

At inspirere til proaktive metoder og styrke deltagerens gennemslagskraft - uden at skulle bruge flere kræfter!
Deltageren får viden og redskaber til at stå bedre i samarbejdet med kommune/jobcenter o.l. til at:
✓  få flere ressourcer/større udbytte af anstrengelserne
✓  blive mere sikker på sig selv og på sine muligheder
✓  kommunikere sin situation tydeligere
✓  styrke selvledelse og empowerment
✓  forstå hvordan kommunen arbejder
✓  kende støtte- og kompensationsmuligheder
✓  udnytte de offentlige muligheder bedre.

Målgruppe

Foreninger, handicaporganisationer og institutioner m.v. der ønsker at give medlemmer og relevante interessenter muligheden for at udvikle større personlig handlekraft og at få et godt kendskab til deres muligheder.

Kurset er udviklet og gennemføres i samarbejde med WiblingCoaching

Se mere i PDF'en nedenfor
Kursus tilbud foreninger og organisationer.pdf