Kurser, oplæg eller foredrag

Bliv opdateret på de muligheder der er for støtte og kompensation i forbindelse med job, deltagelse i jobrettede aktiviteter eller under uddannelse!

Bestil et kursus, en temadag et oplæg eller en workshop! 

Jeg henvender mig typisk til

 • A-kasser, faglige organisationer, handicaporganisationernes socialrådgivere, forsikringsselskaber, private aktører i beskæftigelsesindsatsen, praktiserende læger mv.   Indholdet vil typisk være en grundig case-baseret gennemgang af de lovgivning, med fokus på muligheder for støtte og kompensation under uddannelse og beskæftigelse
 • Virksomheders ledelse & HR . Fokus vil typisk være forebyggelse af sygefravær og mulighederne for støtte til fastholdelse af medarbejdere med fysiske eller psykiske udfordringer
 • Medlemsorganisationer, for medlemmer med psykisk eller fysisk funktionsbegrænsning og pårørende. Tema: Muligheder for uddannelse, arbejdsliv og karriere, på trods af handicap. En gennemgang af de muligheder der er for støtte og kompensering under uddannelse - på vej i job og når man er i beskæftigelse
 • Jobcentre, der har empowerment i fokus, og som ønsker at tilbyde en gruppe ledige med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse et forløb, der styrker den enkelte ledige til at have mod på og magte at tage teten i sin jobsøgning, være i stand til selv at skaffe praktik mv.

Nye KURSER udvikles hele tiden og vil blive lagt på siden

Du er også velkommen til at kontakte mig med jeres specielle ønsker og behov.

Aktuelle Kurser  

Introkurser om den kompenserende beskæftigelseslovgivning - og anvendelsen af ordningerne i praksis:

 • 1/2 - dags introkursus
 • 1/1 - dags introkursus
 • Specielt tilrettede kurser, skræddersyet efter ønsker, cases mv.
 • Kursustilbud for borgere - jobsøgende / ledige med funktionsnedsættelse.  Et kursus, der er udviklet og gennemføres i samarbejde med stress- og ressourcecoach Thomas Wibling: 

"Styrket selvledelse og flere muligheder"

Find ressourcerne, modet og vejen til  navigere bedre i systemet

 Hvorfor dette kursus?

Alt for mange personer med fysiske eller psykiske udfordringer føler sig klemt, misforstået eller dårligt behandlet i mødet med kommunen. Forløbet opleves måske forvirrende, frustrerende, opslidende - og urimeligt langvarigt. Man ønsker at komme i uddannelse, i job eller at få bevilget førtidspension, men oplever i stedet slet ikke blive hørt eller taget alvorligt.  Vi ønsker med kurset at ruste borgeren til at kunne indgå i - og opleve et godt og ligeværdigt samarbejde med Jobcentret / kommunen.

Det er nødvendigt

 • At have "styr på sin funktionsnedsættelse", hvornår den er - eller ikke er - et problem
 • At være opmærksom på, hvordan man bruger sine ressourcer bedst
 • At være opmærksom på, hvordan man tænker og taler om sin funktionsnedsættelse
 • At man har kendskab til mulighederne for støtte og kompensation, så ens funktionsnedsættelse ikke spænder ben for arbejde eller uddannelse
 • At have et kendskab til jobcentrets opgaver og muligheder

Kurset giver viden og redskaber til at kunne mestre alt dette!

På kurset får deltageren indsigt i, hvordan man kan arbejde med tanker og handlinger omkring sin funktionsnedsættelse. Man vil få redskaber til at styre og styrke sit fokus omkring sine ressourcer, styrker og kompetencer. Kurset giver desuden indsigt i, hvordan kommunens regler fungerer og hvordan sagsbehandleren på mange måder har mulighed for at hjælpe og støtte, hvis en funktionsnedsættelse spænder ben.

Målet med kurset er at flere bliver styrket til at

 • Træffe gode valg
 • Navigere bedre i systemet
 • Få et godt og ligeværdigt forløb og samarbejde med kommunen
 • Får styrke til at være udadvendt, modig og aktiv i sin jobsøgning / søgning efter praktikvirksomhed

Målgruppe

Kurset er målrettet personer , der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og som ønsker at styrke egne ressourcer og muligheder samt få viden om støttemuligheder og det tilbydes primært foreninger, organisationer, institutioner, men også Jobcentre, der ønsker at tilbyde en gruppe ledige med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse et forløb, der styrker den enkelte ledige til at have mod på og magte at tage teten i sin jobsøgning, være i stand til selv at skaffe praktik mv.                                                          

Indhold, antal og pris

Kurset veksler mellem oplæg, drøftelser i mindre grupper og mulighed for at spørge og komme til orde. Kurset rundes af med mulighed for at få en personlig snak med Thomas eller Lisbet.

 • Kurset indeholder 6 timers undervisning efterfulgt af 1 time hvor deltagerne har mulighed for personlig samtale med underviserne.
 • Deltagerantal fra 8 til 24 deltagere. Kurset gennemføres hos jer.
 • Prisen er kr. 26.000,- inklusive forventningsafstemmende samtale, kursusafholdelse, materialer, befordring og transporttid.

Jeg afholder kurset sammen med Thomas Wibling, der er coach, foredragsholder og forfatter, har 11 års erfaring med coaching, undervisning og foredrag til målgrupper med svære vilkår og mere end 1000 coachingsessioner bag sig. Thomas er også forfatter til flere bøger hvoraf ”Trods dine begrænsninger og styrk dine ressourcer indefra” er en del af materialet på kurset. Thomas tager udgangspunkt i egne erfaringer fra et liv med hørehandicap, lavt selvværd, stress, angst, depression samt længerevarende svimmelhed. Mere: https://thomaswibling.dk