Om Lisbet Bo

Jeg har 25 års erfaring med området job, uddannelse og handicap, som sagsbehandler, projektleder og som Specialkonsulent i Beskæftigelsesministeriet, STAR (Specialfunktionen Job & Handicap)  hvor jeg i en lang årrække har vejledt, rådgivet og undervist bl.a. kommunale sagsbehandlere i jobcentrene omkring ”Job & Handicap”, beskæftigelse på trods af udfordringer. Jeg har i en årrække været central og ansvarlig for SJH's interne viden om den relevante lovgivning, ligesom jeg har været central i netværket med ankeinstanser og ministeriets jurister.

Samtidig har jeg, via SJH's juridisk/praktiske hotline vejledt og rådgivet adskillige borgere og virksomheder.

Derudover har jeg et godt kendskab til andre kulturer, blandt andet baseret på flere års arbejde og ophold i udviklingslande.

Jeg har et godt netværk, kender de fleste jobcentre og har et fint og respektfuldt gensidigt forhold til dem.  

Jeg er oprindeligt uddannet sygeplejerske og har - udover 3 år som sundhedsansvarlig i et ørkenområde i det nordlige Kenya - arbejdet med psykiatri og med rehabilitering af mennesker, der har pådraget sig senhjerneskadede. 

Privat har jeg pårørendekendskab på nærmeste hold til tilværelsen med vilkår og muligheder - og mødet med det kommunale - når man har store kognitive begrænsninger på grund af udviklingshandicap. 


Jeg har samtidig aktuel erfaring med borgere - børn og unge -  med multiple fysiske og psykiske og kognitive handicap.